Nová Veterinária 2017
27. - 29. október 2017
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Ďalší termín pre Workshop RTG

Doobedný termín (11:00-12:30) Workshopu RTG - Výzva v podobe onkologického pacienta - rádiologická vizita je už obsadený. Preto sme sa po dohode s prednášajúcou rozhodli otvoriť ďalší termín v sobotu ráno (9:00-10:30).
Počet účastníkov: min 10, max 30

Informácie o workshope nájdete tu