Nová Veterinária 2017
27. - 29. október 2017
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Dôležité dátumy

04.08.2017   spustenie on-line registrácie vystavovateľov
     
15.08.2017   spustenie on-line včasnej registrácie účastníkov
     
01.10.2017   uzávierka registrácie vystavovateľov
     
06.10.2017   posledný deň pre registráciu so zníženým vložným!
     
06.10.2017   uzávierka posterov
     
22.10.2017   ukončenie on-line štandardnej registrácie
     
27.10.2017   priama registrácia so zvýšeným vložným