Nová Veterinária 2017
27. - 29. október 2017
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Veterinárny študentský kongres

Milí kamaráti, spolužiaci, budúci kolegovia,

v rámci predkongresového dňa Novej Veterinárie, v piatok 27.10.2017 uzrie svetlo sveta pilotný projekt I. „česko-slovenského“ Veterinárneho študentského kongresu . Pár nadšencov v spolupráci so SAVLMZ vás srdečne pozýva na prednášky renomovaných veterinárnych lekárov:

MVDr. Fico z Kliniky SIBRA, ktorý nás uvedie do problematiky kardiológie
MVDr. Paluš , DipECVN, MRCVS z Kliniky ELPA nás zasvätí do tajov neurológie
MVDr. Kovalik, PhD., DipECVD, MRCVS z Kliniky Anima prednesie témy z oblasti dermatológie.

Špecialitkou bude diskusia/interview s Dr. Kovalikom a Dr. Palušom, diplomatmi, ktorí nám osvetlia cestu a prekážky vedúce k európskej špecializácii.

Kongres „od študentov pre študentov“ je určený pre poslucháčov všetkých ročníkov veterinárnych fakúlt VFU Brno a UVLF Košice.

Cena vložného je 10 € pre členov SAVLMZ študent (členské je 7 €). V cene je zahrnutý vstup na prednášky, darček od SAVLMZ, certifikát, občerstvenie počas prestávok, obed a samozrejme to najdôležitejšie – informácie a poznatky od najlepších. Cena pre nečlenov je 20 €.

Stále málo?

Účasťou na Veterinárnom študentskom kongrese dostaneš 20% zľavu z vložného na hlavný program Novej Veterinárie.

Po skončení VŠK bude nasledovať súťaž pre študentov veterinárneho lekárstva. Informácie o súťaži nájdeš TU.

Registrujte sa na www.veterinaria.sk.

Viac aktuálnych informácii nájdete na fb udalosti