Nová Veterinária 2017
27. - 29. október 2017
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Ann E. Hohenhaus

Ann E. Hohenhaus, DVM Dipl. ACVIM
(Oncology and Small Animal Internal Medicine)

Dr. Ann Hohenhaus predstavuje už 3. generáciu veterinárov v jej rodine a môže sa tak pochváliť bohatým odborným zázemím a praxou v oblasti veterinárnej medicíny. Získala titul BS z prírodných vied na St. Mary´s College of Maryland, s vyznamenaním Phi Beta Kappa a DVM titul na Cornell University. Je diplomantkou American College of Veterinary Internal Medicine v oblasti Onkológie a Internej medicíny malých zvierat. V r. 2014 bola ocenená Foundation for Biomedical Research cenou Miechael E. DeBakey Award za prínos v oblasti žurnalistiky, za jej článok propagujúci použitie zvierat v biomedicínskom výskume „Dogs Go To Bat Against Lou Gehrig´s Disease“. Ann bola na obdobie šiestich rokov zvolená do rady pre vzdelávanie American Veterinary Medical Association.  

Už viac ako 30 rokov bez prestávky vykonáva veterinárnu činnosť takmer výhradne v rámci Animal Medical Center v New York City, 100 ročnej neziskovej inštitúcii, kde sa priamo podieľa na každom segmente jej tripartitnej misie - klinickej činnosti, výskume a výučbe. Poskytuje primárnu starostlivosť dlhodobým pacientom, so špeciálnym zameraním na zvieratá trpiace onkologickým ochorením a hematologickými poruchami. Jej medicínskou filozofiou pri liečbe onkologických pacientov je použitie multi-modálnej terapie na kontrolu nádoru, pri súčasnom zlepšovaní kvality života psov a mačiek s rakovinou. Manažuje aj starostlivosť o pacientov v President´s Council, oddelení poskytujúcom veterinárnu starostlivosť pre zvieratá hlavných sponzorov.  

Popri klinickej činnosti zastupuje AMC aj ako hovorkyňa alebo „mediálna tvár“. Píše pre AMC vzdelávací blog pre majiteľov zvierat a od októbra 2010 do februára 2013 pôsobila ako AVMA expert a bloger pre WebMD. Vytvárala obsah aj pre národne známe publikácie ako Ladies Home Journal a pôsobila v poradnom výbore Vetstreet.com.

Ann je aktívnou účastníčkou programu kontinuálneho vzdelávania AMC pre veterinárnych lekárov, bola niekoľko násobnou prednášajúcou na národných a medzinárodných vzdelávacích programoch vrátane ACVIM Forum a North American Veterinary Conference. V 2014-tom bola pozvaná ako prednášajúca na Svetový kongres veterinárnych lekárov malých zvierat v Kapskom meste, JAR a v 2016-tom na kongres Federácie ázijských asociácií veterinárnych lekárov malých zvierat v Kuala Lumpur, Malajzii.   

Od roku 1990  publikuje, aktuálne sa môže pochváliť rozsiahlou zbierkou článkov, pričom Pub Med ju registruje ako autorku 35-tich publikácií zameraných na spontánne vznikajúce ochorenia psov a mačiek vrátane nádorov žírnych buniek, sarkómov mäkkých tkanív, osteosarkómov, EPI a anémie. Počas tohto obdobia sa stala aj autorkou trinástich kapitol vo veterinárnych knihách. Prácou s desiatkami internistov a rezidentov sa Ann dostalo privilégia odborne viesť veterinárov na začiatku ich kariéry, sedem z nich až k víťazstvami oceneným projektom.