Nová Veterinária 2017
27. - 29. október 2017
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Viktor Paluš

MVDr. Viktor Paluš, Diplomate ECVN, MRCVS
Európsky a RCVS rozpoznaný Špecialista vo Veterinárnej Neurológii

Vyštudoval som na Veterinárnej univerzite v Košiciach, a ukončil som štúdium v roku 2005. Po ukončení štúdia som začal pracovať na Veterinárnej univerzite v Brne, na klinike chorôb psov a mačiek. V roku 2007 som začal pôsobiť v Anglicku, kde som pracoval vo všeobecnej veterinárnej praxi, v meste Stroud.

V roku 2008 som nastúpil na všeobecný rotačný internship na súkromnej klinike v Newmarkete, Dick White Referrals, kde som po ukončení pokračoval ako rezident vo veterinárnej neurológii a neurochirurgii. Svoju rezidentúru som ukončil v roku 2012. Hneď v septembri 2012, som úspešne absolvoval skúšky ECVN a stal som sa Európskym, a následne o rok aj RCVS rozpoznaným špecialistom vo Veterinárnej Neurológii.

Neskôr som pokračoval v práci ako konzultant v neurológii na Dick White Referrals. Za zásluhy vo vzdelávaní ma Veterinárna univerzita v Nottinghame vymenovala za čestného docenta vo Veterinárnej Neurológii, kam som pravidelne chodil prednášať veterinárnu neurológiu pre študentov Nottinghamskej veteriny.

V apríli 2014, som sa rozhodol vrátil späť na Slovensko, kde som najskôr spolupracoval s veterinárnou klinikou Sibra, až do novembra 2015. Momentálne sa snažím rozbehnúť veterinárne neurologické a neurochirurgické centrum v Trenčíne s pohotovostnou prevádzkou pre neurologických pacientov s kompletným neurodiagnostickým, zobrazovacím a neurochirurgickým vybavením.

Som tiež autorom mnohých odborných článkov a prednášal som na mnohých seminároch a kongresoch na národnej ale aj medzinárodnej úrovni.