Nová Veterinária 2017
27. - 29. október 2017
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Sponzori a partneri kongresu

Naša vďaka patrí všetkým zúčastneným firmám a podporovateľom kongresu Nová Veterinária 2017.

Generálny sponzor SAVLMZ
Hlavní partneri kongresu
Diamantoví partneri
Platinoví partneri
Slo-Werfft, spol. s r. o.
Strieborní partneri
Špeciálni partneri kongresu
Mediálni partneri
Slovenskí partneri
Ape coffee
Daniela Pokorna