Nová Veterinária 2017
27. - 29. október 2017
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Interpretácia RTG - workshop

Výzva v podobe onkologického pacienta - rádiologická vizita

Sobota, 28.10.2017, ráno(dodatočne doplnené) doobeda a poobede

09:30-10:00 OBSADENÉ Výzva v podobe onkologického pacienta - rádiologická vizita (Marta Pekárková)
11:00-12:30 OBSADENÉ Výzva v podobe onkologického pacienta - rádiologická vizita (Marta Pekárková)
14:00-15:30 OBSADENÉ Výzva v podobe onkologického pacienta - rádiologická vizita (Marta Pekárková)
15:50-17:20 OBSADENÉ Výzva v podobe onkologického pacienta - rádiologická vizita (Marta Pekárková)

Štyri rovnaké bloky intenzívneho "čítania" RTG, CT a MRI snímkov onkologických pacientov, sprevádzané komentárom dipomovanej diagnostičky...

Podľa záujmu o zvyšný program kongresu si môžete vybrať termín 90min workshopu doobeda alebo poobede.

Maximálny počet účastníkov 30, k dispozícii aj pre záujemcov mimo hlavný program (pre účastníkov kongresu Nová Veterinária 2017 v cene vložného). Pri účasti menej ako 10 poslucháčov sa workshop neuskutoční!

Sprievodný odborný program - piatok a sobota Doktor - člen SAVLMZ(ČAVLMZ) Doktor - nečlen Študent - člen SAVLMZ Študent - nečlen
Registrácia na workshop je možná aj bez účasti na celom víkendovom programe! Využite rovnakú on-line registráciu ako na hlavný program a zabezpečte si miesto včas. Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%. (Účastníkom zo zahraničia - platcom DPH - systém vygeneruje vložné bez DPH)
Workshop RTG, 28.10.2017 (účastník víkendového programu) v cene víkendového odborného programu
Workshop RTG, 28.10.2017 (účastník len na workshope) 40€ 60€ 40€ 60€