Nová Veterinária 2017
27. - 29. október 2017
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

On-line registrácia vystavovateľov NV2017

Na naše akcie sa aj vystavovatelia registrujú elektronicky. Prvýkrát je potrebné vyplniť viac údajov súvisiacich s kontaktnou osobou a samotnou firmou, v budúcnosti však už systém po prihláseni do Zóny návštevníkov tieto údaje predvyplní za Vás.

 

VSTUP DO REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA VYSTAVOVATEĽOV PRE KONGRES NOVÁ VETERINÁRIA 2017