Nová Veterinária 2017
27. - 29. október 2017
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Registračné poplatky a podmienky

REGISTRÁCIA BOLA SPUSTENÁ 15. AUGUSTA !


Registračné poplatky

Hlavný odborný víkedový program
(Účastníkom zo zahraničia - platcom DPH - systém vygeneruje vložné bez DPH)
Včasný registračný poplatok
(registrácia do 6. októbra 2017)
Štandardný registračný poplatok
(registrácia od 7. do 22. októbra 2017)
Platba na mieste v hotovosti v €/kartou
(nesúvisí s predchádzajúcou on-line registráciou)
Registrácia, resp. platba na mieste je najdrahšia! Využite on-line registráciu a ušetrite platbou pred začiatkom kongresu. Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%.
Doktor - Člen SAVLMZ/ČAVLMZ/Účastník Sympózia MSD AH 85€ 105€

120€

Doktor - Nečlen 110€ 135€ 150€
Sestričky/technický personál*
(platí pre jednu osobu sprevádzajúcu doktora - člena SAVLMZ)
v cene vložného
- doktora - člena SAVLMZ
10€ 25€
Sestričky/technický personál*
(platí pre každú ďalšiu osobu sprevádzajúcu doktora - člena SAVLMZ, alebo osobu bez sprievodu so zamestnávateľom - členom SAVLMZ)
20€ 30€ 45€
Sestričky/technický personál*
(zamestnávateľ je nečlen SAVLMZ)
25€ 35€ 50€
Študent (riadne štúdium) - Člen SAVLMZ** 25€ 40€ 55€
Študent (riadne štúdium) - Nečlen** 35€ 50€ 65€

Autori posterov majú nárok na registračný poplatok znížený o 30% až po schváleni posteru.

Na čiastočnú úhradu vložného môžete použiť Vzdelávacie poukážky KVL SR (vydané pre rok 2017). Poukážky musia byť fyzicky predložené pri registrácii a musia sa zhodovať s menom registrovaného. V opačnom prípade bude suma doúčtovaná a uhradená na mieste v hotovosti v €/kartou.

Členovia SAVLMZ, môžu na úhradu celkovej sumy využiť Kredity SAVLMZ. Pred samotnou registráciou je potrebné prihlásiť sa do Členskej zóny (v hornej časti webovej stránky). Členský príspevok SAVLMZ je možné zakúpiť priamo počas on-line registrácie na kongres, získate tak možmosť okamžitého uplatnenia Kreditov SAVLMZ, prispevok je platný 365 dní od dňa úhrady.

Pre uplatnenie zníženého členského registračného poplatku musíte byť riadnym členom SAVLMZ alebo ČAVLMZ. Členovia SAVLMZ si môžu svoje aktuálne členstvo skontrolovať po prihlásení sa v hornej časti webovej stránky, resp. na web stránke asociácie. Účastníci Sympózia MSD AH si môžu uplatniť zvýhodnené vložné na víkendový program ako členovia SAVLMZ (zľava bude verifikovaná po predložení piatkovej prezenčnej listiny organizátorom).

*Vložné pre veterinárne sestry umožňuje vstup na sobotný program v sekcii Veterinárne sestry a neoprávňuje účastníka na vstup do ostatných sekcií s odborným programom! Pre uplatnenie registračného poplatku pre sestričky/technický personál musí Vašu registráciu vykonať Váš zamestnávateľ, alebo musíte pri registrácii predložiť potvrdenie, že ste v čase konania kongresu zamestnancom veterinárneho pracoviska. Ak je Váš zamestnávateľ, doktor - riadny člen SAVLMZ, môže Vás (jedna osoba) prihlásiť v rámci svojho vložného na kongres (platí pri registrácii do 6.10.2017).

**Pre uplatnenie študentského registračného poplatku musíte pri registrácii predložiť ISIC kartu ako potvrdenie, že ste v čase konania kongresu riadnym študentom denného štúdia na veterinárskej univerzite alebo fakulte. Účastníci Veterinárneho študenstkého kongresu majú zľavu 20% na vložné na víkendový program.


Vložné na hlavný odborný program zahŕňa (je nedeliteľné)

Vstup na prednášky vo všetkých sekciách; Menovka a kongresová taška; Zborník prednášok a katalóg vystavovateľov(len elektronická verzia); Občerstvenie počas prestávok; Obed v sobotu(doktori); Vstup na výstavisko; Parkovanie v areáli Agrokomplexu počas výstavy

 

Srievodný program - stravné
(Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%)

Registrovaní účastníci Lístky pre hostí
Obed - hlavný program - doktori - Agrokomplex, sobota 28.10.2017 v cene vložného 8€
Obed - hlavný program - Agrokomplex, sobota a nedeľa 28. a 29.10.2017 8€ 8€
Sobotný večerný banket - Agrokomplex, sobota 28.10.2017 35€ 42€

 

Predkongresový deň SPDD (on-line registračný formulár rovnaký ako na víkendový program)

Odborný program sekcie SAVLMZ - 27.10.2017, Hotel Auto-JAS, Nitra
(Účastníkom zo zahraničia - platcom DPH - systém vygeneruje vložné bez DPH)
Člen SAVLMZ Nečlen Obed
Registrácia, resp. platba na mieste nie je možná! Využite on-line registráciu a ušetrite platbou pred začiatkom kongresu. Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%.
Predkongresový deň SPDD (členovia SPDD - 0€) 90€ 110€ 8,50€

Piatkový deň a víkendové workshopy (on-line registračný formulár rovnaký ako na víkendový odborný program)

Sprievodný odborný program - piatok a sobota Doktor - člen SAVLMZ(ČAVLMZ) Doktor - nečlen Študent - člen SAVLMZ Študent - nečlen
Registrácia na workshopy je možná aj bez účasti na celom víkendovom programe! Využite rovnakú on-line registráciu ako na hlavný program a zabezpečte si miesto včas. Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%. (Účastníkom zo zahraničia - platcom DPH - systém vygeneruje vložné bez DPH)
Workshop Kardiológia pre pokročilých, 28.10.2017 (účastník víkendového programu) 50€ 70€ 50€ 70€
Workshop Kardiológia pre pokročilých, 28.10.2017 (účastník len na workshope) 100€ 120€ 100€ 120€
Workshop RTG, 28.10.2017 (účastník víkendového programu) v cene víkendového odborného programu
Workshop RTG, 28.10.2017 (účastník len na workshope) 40€ 60€ 40€ 60€
Veterinárny študentský kongres, 27.10.2017, Agroinštitút -- -- 10€ 20€
Sympózium MSD AH, 27.10.2017, Agroinšitút viac info: MVDr. Vladimír Flak 0905 694631 -- --

 

Ako sa zaregistrovať


Na kongres sa prihlásite vyplnením on-line formulára. Tento formulár použite aj keď chcete navštíviť len akcie počas piatkového predkongresového dňa, sobotné workshopy alebo sa chcete dobrovoľne bezplatne registrovať ako návštevník výstavy a získať tak lístok na občerstvenie v hodnote 5€ zdarma.

Po vyplnení a odoslaní on-line registračného formulára dostanete na vašu emailovú adresu pokyn na úhradu registračných poplatkov. Po pripísaní platby na účet organizátora vám pošleme na emailovú adresu, použitú pri registrácii riadnu elektronickú faktúru (na jej vytvorenie použijeme vami vyplnené fakturačné údaje).
Účastníci zo zahraničia - platcovia DPH, ktorí chcú mať výšku vložného zníženú o 20% DPH, musia správne vyplniť údaj IČ DPH v tvare napr. CZ1234567890, po automatickej verifikácii v európskom zozname platcov DPH systém vygeneruje ceny bez DPH.


Spôsob platby


Účastník má k dispozícii niekoľko možností platby za registráciu:

TatraPay 
Platba internet bankingom Tatra banky. Po odoslaní vyplneného formulára ste presmerovaný priamo na stránku Tatra banky, kde sa prihlásite a potvrdíte Vašu platbu. (Viac informácií o službe TatraPay)

Platobnou kartou (CardPay - VISA, MasterCard, Diners Club) - bez poplatkov na strane platiaceho! (ideálne pre zahraničných účastníkov) 
Platba kreditnými a debetnými kartami VISA, VISA Electron*, EuroCard, MasterCard a Diners Club. Práve toto je najrozšírenejší spôsob platby na celom svete, preto je vhodná aj pre zákazníkov zo zahraničia. Výhodou je, že týmto spôsobom môžete platiť bez ohľadu na to, ktorá banka a v ktorej krajine vám kartu vydala. Funguje podobne ako internet banking, avšak namiesto čísla účtu zadávate údaje o Vašej platobnej karte. Zadávanie týchto informácií prebieha na zabezpečenej stránke Tatra banky, my sa k žiadnym údajom o Vašej karte nedostaneme.
* Upozornenie: kartami VISA Electron je možné platiť cez internet iba v prípade, že na zadnej strane obsahujú tzv. CV kód (3-miestny kontrolný číselný kód). Nie všetky banky takéto karty VISA Electron vydávajú. (Viac informácií o službe CardPay)

Na základe zálohovej faktúry
Všetky online platby sú realizované na stránkach banky účastníka. Organizátor od banky obdrží len informácie o úspešnosti realizovanej platby s údajmi nevyhnutnými pre jej identifikáciu.

 

Storno poplatky


Ak potrebujete z akýchkoľvek dôvodov zrušiť svoju účasť na kongrese, môžete svoju registráciu prepísať na inú osobu. Informácie o účastníkovi a kontaktné dáta musia byť odoslané na emailovú adresu info@savlmz.sk.

Ak nie ste schopný nájsť za seba náhradu, bude Vám fakturovaný storno poplatok nasledovne: odhlásenie účasti do 22.októbra 2017 – 16€, po 22.októbri 2017 – 20€, bez oznámenia neúčasti – 25€. Vrátenie zvyšnej sumy, resp. vystavenie storno faktúry bude vykonané po ukončení kongresu.

V prípade zrušenia kongresu z dôvodov bez vplyvu organizátora Novej Veterinárie 2017, bude vrátený registračný poplatok zredukovaný o už vykonané investície.

 

Registračný stánok


Registračný stánok bude umiestnení v blízkosti reštauračnej zóny v exhibičnej hale v pavilóne M2, Agrokomplex v Nitre a bude otvorený nasledovne:

Piatok 27.októbra 10:00 – 19:45 (len pre vystavovateľov)
  18:00 – 19:45 (skorá registrácia pre on-line registrovaných účastníkov)
Sobota 28.októbra 08:00 – 18:00  
Nedeľa 29.októbra 08:30 – 13:30  

 

Zaregistrujte sa už teraz a ušetrite na vložnom!