Nová Veterinária 2017
27. - 29. október 2017
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Sympózium MSD Animal Health

Vážení veterinári, vážení farmári!

Spoločnosť MSD Animal Health pre Vás pripravila seminár s témami starostlivosti o stádo HD.

Sympózium MSD AH sa uskutoční 27.10.2017 v Agroninštitúte v Nitre.

Veterinárom a ich farmárom budeme prezentovať nové možnosti prevencie a ošetrenia paznechtov, ozdravovania od IBR a BVD, komplexný úspešný príklad ozdravovania z praxe, novinky z európskej  bujatriky a kazuistiku z masívneho akútneho vzplanutia respiračného ochorenia, ktoré sa môže prihodiť aj na Vašej farme.

Účelom je poskytnúť priestor pre rozširovanie rád, skúseností a úspechov. Všestranní odborníci, s ktorými spolupracujeme, by Vám chceli podať pomocnú ruku pri riešení každodenných problémov v chovoch, pri diagnostike či terapii.

Myšlienkou sympózia je účasť veterinára so svojím zootechnikom ako najbližším pracovným partnerom na spoločnom podujatí, kde by sa mohla pohnúť spolupráca o krok ďalej pri riešení spoločných starostí na farmách. Okrem samotného programu sa naša spoločnosť rozhodla ako podporu tejto spolupráce ponúknuť Vám aj úhradu vložného na Sympózium MSD Animal Health.

Pozrite si stránku www.zdravestado.cz, ktorá Vám viac priblíži prevenciu krívania a ošetrenia paznechtov, ako aj predstaví „holandskú klietku“, ktorú Vám chceme ukázať priamo pri praktickej ukážke.

Preto neváhajte, záväzne zaregistrujte seba a svojho zootechnika prostredníctvom on-line formulára na www.veterinaria.sk. Ak sa chcete zúčastniť aj na kongrese Nová Veterinária 2017, registrujte sa ako „Doktor“ „Účastník Sympózia MSD AH“ – získate zvýhodnené vložné (organizátor si bude preverovať účasť na sympóziu z prezenčnej listiny, ktorú mu po akcii odovzdáme). V prípade, že Vás zaujal len náš program, registrujte sa cez voľbu „Piatkový program/Víkendové workshopy“.

V prípade akýchkoľvek otázok, problémou s registráciou ma prosím kontaktujte na 0905 694 631 alebo emailom vladimir.flak@merck.com.

MVDr. Vladimír Flak
Key Account Manager
Ruminants SK

Program :

1/ Prevencia krívania a princípy ortopedického ošetrenia – Ján Vobr

2/ Nové možnosti v ozdravovaní od IBR a BVD, ľahšie a jednoduchšie ozdravovanie na Vašej farme – Zbyněk Dvořák

3/ Komplexný prístup k ozdravovaniu od IBR a BVD –príklad z praxe – Milan Hronec

4/ Akútne vzplanutie respiračného syndrómu u dospelého dobytka – kazuistika – Milan Fúzia, Ľudovít Černek

5/ Novinky zo Stredoeurópskeho buriatrického kongresu, Vysoké Tatry, 3.-6. Máj – Karin Bolebruchová

6/ Praktická ukážka ošetrenia paznechtov u kráv v holandskej klietke – Ján Vobr

 

Časový harmonogram:

9:30       prezentácia

10:00-13:30 prednášky

13:30-14:00 občerstvenie

14:30-15:30 praktická ukážka