Nová Veterinária 2017
27. - 29. október 2017
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Philip R. Fox

Philip R. Fox DVM, MSc, DACVIM and DECVIM (Cardiology), DACVECC

Dr. Philip Fox je diplomantom American a European Collage of Veterinary Internal Medicine a American Collage  of Veterinary Emergency and Critical Care, riaditeľom Caspary Research Institute v rámci Animal Medical Center v New Yorku (USA), riaditeľom Educational Outreach uvedeného pracoviska a šéfom oddelenia kardiológie. Titul BS obhájil na Marietta Ohio, aby následne na Ohio State University získal tituly MSc a DVM. Na Animal Medical Center v New Yorku ukončil internship z internej medicíny a chirurgie, ako aj kardiologickú rezidentúru.

Je medzinárodne známym prednášajúcim, ktorý odprezentoval vyše 1000 hodín prednášok a obdržal mnohé pocty vrátane titulu TNAVC Speaker of the Year, ocenenia Distinguished Alumnus od Ohio State University a ocenenia za výnimočné zásluhy od mesta New York za jeho prácu pri hľadaní a záchrane psov počas 9/11.

Jeho rozsiahla publikačná činnosť zahŕňa dve kardiologické knihy, viac ako 150 peer-reviewed článkov v žurnáloch a vedeckých abstraktov, bol spolu-zakladajúcim editorom The Journal of Veterinary Cardiology a Seminars in Veterinary Medicine and Surgery (Small Animal). Jeho výskumná činnosť sa orientuje najmä na kongestívne srdcové zlyhanie, felínne a kanínne kardiomyopátie, medicínu založenú na dôkazoch a kardiovaskulárne patológie.