Nová Veterinária 2017
27. - 29. október 2017
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Kardiológia a onkológia spoločenských zvierat

Sobota, 28.10.2017

8:00-8:50 Registrácia
8:50-9:00 Otvorenie kongresu
9:00-9:45 Kardiológia: Nepodceňujme anamnézu a klinické vyšetrenie (Phil Fox)
9:45-10:30 Kardiológia: Nepodceňujme anamnézu a klinické vyšetrenie (Phil Fox)
10:30-11:25 Prestávka
11:25-11:45 Komerčná prednáška Zoetis
11:45-12:30 Kardiológia: Využitie zobrazovacích metód pri kašli a dyspnoe (Phil Fox)
12:30-14:10 Obed
14:10-14:55 Kardiológia: Využitie zobrazovacích metód pri kašli a dyspnoe (Phil Fox)
14:55-15:40 Onkológia: Má toto zviera rakovinu? (Ann Hohenhaus)
15:40-16:35 Prestávka
16:35-17:20 Onkológia: Skenovať alebo neskenovať? Pokročilé zobrazovacie metódy u onkologických pacientov. (Ann Hohenhaus)
17:30-... Volebné plénum SAVLMZ
20:00 Banket

 

Nedeľa, 29.10.2017

9:00-9:45 Kardiológia: Felínna kardiomyopátia (Phil Fox)
9:45-10:30 Kardiológia: Kongestívne srdcové zlyhanie u psa. Diagnostikujeme a liečime. (Phil Fox)
10:30-11:25 Prestávka
11:25-12:10 Onkológia: Nájsť zmysel v nezmysle: diagnostika lymfómu (Ann Hohenhaus)
12:10-12:55 Onkológia: Keď hovoríme s majiteľom mačky o liečbe lymfómu (Ann Hohenhaus)
12:55-14:00 Obed
14:00-14:45 Onkológia: 5 chemoterapeutík, bez ktorých nemôžete a ani by ste nemali chcieť existovať. (Ann Hohenhaus)
14:45-15:30 Onkológia:  Chemoterapia tuhých nádorov: osteosarkóm, hemangiosarkóm a transmisívny venerálny tumor (Ann Hohenhaus)
  Ukončenie kongresu