Nová Veterinária 2017
27. - 29. október 2017
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Predkongresový deň SPDD

SPDD už siedmi ročník ponúka odborný workshop kolegom, ktorí sa zaoberajú ortopedickou diagnostikou. 

Opäť ponúkame možnosť tréningu interpretácie kritérií DBK a DLK. Spoločnú diskusiu o sporných nálezoch vybraných komplikovaných röntgenogramov desiatich bedier a desiatich lakťov. Môžete sa zapojiť do diskusie za účasti pätnástich certifikovaných posudzovateľov s konečným komentárom dvoch diplomovaných špecialistov. Máme možnosť porovnať a korigovať správnosť svojej interpretácie nálezov dysplázie na komplikovaných a sporných röntgenogramoch. V poobednom programe si vypočujeme  prednášky na témy DBK a DLK.

Odborný program sekcie SAVLMZ - 27.10.2017, Hotel Auto-JAS, Nitra
(Účastníkom zo zahraničia - platcom DPH - systém vygeneruje vložné bez DPH)
Člen SAVLMZ Nečlen Obed
Registrácia, resp. platba na mieste nie je možná! Využite rovnakú on-line registráciu ako na víkendový program a ušetrite platbou pred začiatkom kongresu. Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%.
Predkongresový deň SPDD (členovia SPDD - 0€) 90€ 110€ 8,50€

Pre zväčšenie kliknite na obrázok