Nová Veterinária 2017
27. - 29. október 2017
Výstavisko Agrokomplex, Nitra