Nová Veterinária 2017
27. - 29. október 2017
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Volebné Plénum SAVLMZ

V roku 2017 končí trojročné funkčné obdobie členov Prezídia a Revíznej komisie SAVLMZ. Preto Prezident SAVLMZ oznamuje, že sa 28.10.2017 v priestoroch výstaviska Agrokomplex, po skončení odborného programu, uskutoční zasadnutie riadneho Pléna SAVLMZ, na ktorom prebehne aj voľba 5 členov Prezidía SAVLMZ a 3 členov Revíznej komisie.

Na Pléne budú ďalej prezentované výsledky trojročného pôsobenia a plány na nasledujúce obdobie. Preto úprimne uvítame účasť každého člena SAVLMZ.

Zároveň vyzývame všetkých, ktorí majú záujem zapojiť sa do riadenia našej asociácie, vytvárania jej budúcnosti a tak k zvyšovaniu kredibility jej členov, aby kontaktovali prezidenta SAVLMZ - Róberta Maňka - prezident@savlmz.sk. Ak máte vo svojom okolí vhodného kanditáda, ktorého by sme mali osloviť, dajte nám prosím vedieť.

Prezídium SAVLMZ