Nová Veterinária 2017
27. - 29. október 2017
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

On-line registrácia účastníkov NV2017

On-line registrácia na kongres Nová Veterinária 2017 je ukončená. Ak máte záujem zúčastniť sa na tejto akcii, môžete sa registrovať priamo v čase konania kongresu. Na registráciu si rezervujte dostatok času. Vložné bude zvýšené o 15€ - príplatok za registráciu, resp. platbu na mieste.


Organizačný tím