Nová Veterinária 2017
27. - 29. október 2017
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Prezentácia odborných znalostí/kliniky v stánku Royal Canin

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

pripravili sme pre vás možnosť prezentácie vašich odborných znalostí alebo vašej kliniky na kongrese Nová Veterinária.

V rámci stánku  poskytneme priestor pre ďalšiu prednáškovú miestnosť, kde ponúkame možnosť prezentácie referenčných pracovísk alebo odborných prednášok. Prednášky budú zaradené do oficiálneho programu Novej Veterinárie.

Projekt zastrešuje

Cena prezentačného času: každých 15min / 15€ (pre členov SAVLMZ a študentov) alebo 50€ (pre nečlenov SAVLMZ).

Prihlásiť sa môžete online v rámci registrácie na kongres Nová Veterinária.

Sobota 28.10.2017

ČAS PREDNÁŠAJÚCI TÉMA KLINIKA/SPOLOČNOSŤ
9:00 - 9:15      
9:15 - 9:30      
9:30 - 9:45      
9:45 - 10:00      
10:00 - 10:15      
10:15 - 10:30       
10:30 - 10:45 MVDr. Nora Líšková Stomatológia - medicínsky odbor alebo kozmetická úprava? Vet & Dent
10:45 - 11:00      
11:00 - 11:15      
11:15 - 11:30      
11:30 - 11:45 MVDr.Ladislav Smatana Cielený nutričný prístup na základe nových diagnostických markerov SDMA  Royal Canin 
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15      
12:15 - 12:30      
12:30 - 12:45      
12:45 - 13:00      
13:00 - 13:15   Posterová sekcia  
13:15 - 13:30   Posterová sekcia  
13:30 - 13:45   Posterová sekcia  
13:45 - 14:00   Posterová sekcia  
14:00 - 14:15 MVDr. Pavol Valašek   TPLO, TTA, TWO, CBLO… sú naozaj všetky tie skratky na riešenie ochorenia predného skríženého väzu potrebné?   VetPoint- veterinárna klinika pre malé zvieratá 
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45      
14:45 - 15:00      
15:00 - 15:15 MVDr.Ladislav Smatana   Vedecká odpoveď na výživu renálneho pacienta   Royal Canin 
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45      
15:45 - 16:00 MVDr. Nora Líšková Stomatológia - medicínsky odbor alebo kozmetická úprava? Vet & Dent
16:00 - 16:15      
16:15 - 16:30      
16:30 - 16:45      
16:45 - 17:00      
17:00 - 17:15      
17:15 - 17:30      
17:30 - 17:45      

Nedeľa 29.10.2017

ČAS PREDNÁŠAJÚCI TÉMA KLINIKA/SPOLOČNOSŤ
9:00 - 9:15      
9:15 - 9:30      
9:30 - 9:45      
9:45 - 10:00      
10:00 - 10:15      
10:15 - 10:30      
10:30 - 10:45 MVDr. Nora Líšková Stomatológia - medicínsky odbor alebo kozmetická úprava? Vet & Dent
10:45 - 11:00      
11:00 - 11:15      
11:15 - 11:30      
11:30 - 11:45      
11:45 - 12:00      
12:00 - 12:15      
12:15 - 12:30      
12:30 - 12:45      
12:45 - 13:00      
13:00 - 13:15      
13:15 - 13:30      
13:30 - 13:45      
13:45 - 14:00