Nová Veterinária 2017
27. - 29. október 2017
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Bohumil Kuhajda

Mgr. Ing. Bohumil Kuhajda
Advokátska kancelária KUHAJDA, s.r.o.

Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave a ekonómiu na Národnohospodárskej fakulte Ekonomickej Univerzity v Bratislave, od r. 2003 pracoval na oddelení vymáhania pohľadávok Sociálnej poisťovne.

V rokoch 2004 – 2007 bol zástupcom vedúceho na odbore práva vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a.s., obsahom jeho práce bolo pravidelné mesačné informovanie ostatných odborov o zmenách legislatívy, výklad právnych predpisov na požiadanie ostatných odborov a vypracovanie stanovísk k právnym problémom, sledovanie aktuálnosti stanov a ich aktualizácia, návrhy zmien stanov, vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv a interných predpisov, komplexné vykonávanie činností v rámci spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní, zabezpečovanie činnosti CO AML a zastupovanie stavebnej sporiteľne pri aktívnych aj pasívnych súdnych sporoch.

Od r. 2007 bol advokátskym koncipientom a od r. 2009 je advokátom v rámci vlastnej praxe. Poskytuje komplexné právne služby aj pre subjekty pôsobiace na finančnom trhu, vrátane ich zastupovania v konaniach pred NBS.

Od roku 2005 je rozhodcom na Stálom rozhodcovskom súde Slovenskej bankovej asociácie, kde sa venuje rozhodovaniu sporov z platobných služieb a iných sporov na finančnom a kapitálovom trhu.

Je držiteľom odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore kapitálového trhu a poskytovania úverov organizovanej Inštitútom bankového vzdelávania Národnej banky Slovenska, n.o..