Nová Veterinária 2017
27. - 29. október 2017
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Ekonomicko-právne pozadie veterinárnej praxe

Zamestnávate?

Ste zamestnaný?

Rozhodujete sa, či sa zamestnať alebo si otvoriť vlastnú prax?

Aké je ekonomicko-právne pozadie týchto otázok?

 

Ak nemáte čas naštudovať si to, pokúsime sa vám vysvetliť súvislosti.

Sobota 28.10.2017

08:00-08:50 Registrácia účastníkov
08:50-09:00 Otvorenie kongresu
09:00-09:45 Základná právna úprava súkromnej veterinárnej činnosti
09:45-10:30 Základná právna úprava súkromnej veterinárnej činnosti
10:30-11:25 Prestávka
11:25-12:10 Súkromný veterinárny lekár a podnikanie
12:10-12:55 Súkromný veterinárny lekár a podnikanie
12:55-14:10 Obed
14:10-14:55 Práva a povinnosti v oblasti sociálneho, zdravotného poistenia a daní
14:55-15:40 Práva a povinnosti v oblasti sociálneho, zdravotného poistenia a daní
15:40-16:35 Prestávka
16:35-17:20  
17:30-... Volebné plénum SAVLMZ
20:00 Banket

 

Nedeľa 29.10.2017

09:00-09:45 Pohľadávky
09:45-10:30 Pohľadávky
10:30-11:25 Prestávka
11:25-12:10 Informovaný súhlas a ďalšie povinnosti súkromného veterinárneho lekára
12:10-12:55 Informovaný súhlas a ďalšie povinnosti súkromného veterinárneho lekára
12:55-14:00 Obed
14:00-14:45  
14:45-15:30  
  Ukončenie kongresu