Nová Veterinária 2017
27. - 29. október 2017
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Program

Tento ročník je program zameraný len na spoločenské zvieratá, ale široký záber našich prednášajúcich zabezpečí vzdelávací zážitok pre každého veterinárneho lekára.

Kompletný program kongresu

Kompletný rozpis víkendového odborného programu

Detail

Kardiológia a onkológia spoločenských zvierat

Dvaja diplomovaní prednášajúci kompletne rozoberú hrudník spoločenských zvierat...

Detail

Kardiológia pre pokročilých - workshop

Workshop určený pre veterinárnych lekárov, ktorí sa špecializujú na kardiológiu spoločenských zvierat...

Detail

Sekcia Veterinárna sestra/technik

Doplnenie vedomostí, nové postupy pre prax...
Technický personál ako dôležitá súčasť veterinárneho tímu

Detail

Interpretácia RTG - workshop

Štyri rovnaké bloky intenzívneho "čítania" RTG, CT a MRI snímkov hrudníka, sprevádzané komentárom dipomovanej diagnostičky...

Výzva v podobe onkologického pacienta - rádiologická vizita

Detail

Stenóza priedušnice - chirurgické riešenie - wokrshop

Liečebné postupy pri tracheálnom kolapse psov - worksop "Stenóza priedušnice - chirurgické riešenie"

Detail

Ekonomicko-právne pozadie veterinárnej praxe

Dôležité informácie, ktoré nás nikto nenaučil, ale potrebujeme ich takmer každý deň...

Detail

Veterinárny študentský kongres

I. Česko-Slovenský študentský veterinárny kongres
Pre študentov od študentov...

Detail

Predkongresový deň SPDD

SPDD - odborná sekcia SAVLMZ si opäť, nie len pre svojich členov, pripravila celodenné "čítanie" RTG s podrobným vysvetlením nálezov od diplomantov...

Detail

Skúška posudzovateľa DBK a DLK

Pre vstup do SPDD je potrebné zložiť skúšku...

Detail

Sobotný večerný program

Tancujeme s posunom času...

Detail

Prezentácia odborných znalostí/kliniky v stánku Royal Canin

Možnosť prezentácie vašich odborných znalostí alebo vašej kliniky...

Detail

Sympózium MSD Animal Health

Piatkový vzdelávací program pre veterinárov a chovateľov hovädzieho dobytka

Detail