Nová Veterinária 2017
27. - 29. október 2017
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Sekcia Veterinárna sestra/technik

 

Sobota 28.9.2017 Program
08:00-08:50 Registrácia
08:50-09:00 Otvorenie kongresu
09:00-09:45 Profesionalizmus v praktickej veterinárnej medicíne. (Kde vidíme hranice odborných schopností veterinárneho technika na našej klinike?) (MVDr. Jozef Fico, SIBRA)
09:45-10:30 Kardio-pulmonálna resuscitácia v praxi (Byť plnohodnotným členom tímu, znamená šancu zachrániť život zvieraťa.) (MVDr. Ing. Juraj Torzewski, Tvoja Veterina
10:30-11:25 Prestávka
11:25-11:45 Vyšetrenie moču I. Inštruktáž majiteľov, tipy a triky pri odbere, metodika vyšetrení (MVDr. Lucia Kováčová, Tvoja Veterina)
11:45-12:30 Vyšetrenie moču II. Mikroskopia sedimentu  (MVDr. Lucia Kováčová, Tvoja Veterina)
12:30-14:10 Obed
14:10-14:55 Náš software, vaša sestrička a ich aktívny prínos k prosperujúcej praxi. Práca s Vademecom. (SmartVet)
14:55-15:40 Náš software, vaša sestrička a ich aktívny prínos k prosperujúcej praxi. Smernica EU o ochrane osobných údajov (SmartVet)
15:40-16:35 Prestávka
16:35-17:20 Náš software, vaša sestrička a ich aktívny prínos k prosperujúcej praxi. Sestrička a jej aktívne zapojenie do marketingu (SmartVet)